E-motion - Young Adults

English version →

Jak být sám sebou (celostní růst a wellbeing) se Zoë a Dorothe
Exkluzivní víkendový experiment

Tento nově vytvořený seminář je určen výhradně pro mladé lidi ve věku 15-30 let, kteří se zajímají o to, jak být svou NEJLEPŠÍ verzí. A také o to, jak růst tak, aby se stali SKUTEČNĚ tím, kým opravdu jsou. Tento seminář je určen také těm, kteří se cítí odloučení, ztracení nebo bojují s nejistotou, kterou přináší dospívání.

Připojte se k nám na dvoudenním semináři a pojďte s námi prožívat to, kým jste, a naučte se překonat to, co vám brání žít své pravé JÁ v této sice zahlcující, ale fascinující době.

Témata, kterých se vaše průvodkyně Zoë a Dorothe dotknou, jsou  – emoce, tělo, trauma, rodinná struktura a styl připoutání, znovunavázání kontaktu se svým autentickým já, přátelství a zvídavé zkoumání pocitu prázdnoty, zahlcení a odloučení, genderová identita, sexualita, intimita a vztahy – to vše v bezpečném a neodsuzujícím prostředí v propojení se sebou samými a s ostatními.

Více o přednášejících:

Zoë je původním vzděláním ergoterapeutka a dabérka, trenérka e-motion, která s nadšením podporuje lidi svého věku v hledání jejich vlastních cest, a na těchto cestách, doufejme, i v nacházení sebe sama. A v rámci toho bude zároveň vaším zdrojem inspirace na tomto semináři.

Dorothe, máma Zoë, známá také jako Body Whisperer, má více než 20 let zkušeností jako psycholožka, učitelka jógy, lektorka seminářů, vědomá koučka, terapeutka e-motion trauma jógy, matka a tak dále – je známá svou láskyplnou, zábavnou a uzemněnou energií při vytváření bezpečného prostoru, ve kterém mohou lidé a jejich těla jen tak být a cítit sebe sama.

Spolu s českými organizátorkami Lucií a Míšou vás tyto nadšené lektorky zvou na nově připravovaný „Young Adults Seminar“. Tento seminář může být právě takovou podporou, kterou hledáte pro potkání se se svým pravým já v realitě dnešního rušného světa. 

Pro vaši informaci: seminář bude probíhat v angličtině.