E-motion Coach Training - Your Journey to Holistic Health

seberozvoj, rozvoj svých dovedností a profesní rozvoj

Dorothe Trassl a tým E-motion ČR+SR vám přináší zcela čerstvou a dlouho očekávanou novinku – výcvik E-motion Coach Training. Tento výcvik nabízí pokročilejší práci, kterou je možné nyní poprvé s Dorothe absolvovat.

Výcvik je určen nejen pro ty, kteří chtějí znalosti a práci E-motion použít ve své terapeutické praxi, ale i pro všechny, kteří chtějí jít hlouběji do sebe a prostřednictvím E-motion více zkvalitnit svůj život.

Celý detailní popis výcviku přímo od Dorothe najdete níže v textu. Prosím, přečtěte si jej.

Co kdybyste dokázali přesně porozumět tomu, co vám říká vaše tělo? Co kdybyste se dokázali hluboce propojit sami se sebou i s ostatními a podpořit sebe, své blízké i klienty v tom, abyste zvládali život s lehkostí? Co kdyby vás vaše vášeň mohla živit? Vybalancujte život a práci a najděte naplnění v obojím! Žijte, milujte, smějte se!

Pilíře:

Výcvik má 3 hlavní pilíře : seberozvoj, rozvoj svých dovedností a profesní rozvoj.

Délka a struktura:

Výcvik se bude konat v průběhu 2 let a skládá se ze 3 úrovní. Každá úroveň obsahuje 6 online výukových lekcí a jeden pobytový výukový týden. 

Mezi jednotlivými lekcemi se účastníci budou samostatně potkávat v procvičovacích skupinách.

První úroveň Masterclass Level 1 začíná v lednu 2024. Začíná se třemi online výukovými lekcemi, každá online lekce bude v rozsahu půl dne (3-4 hodiny). Budou se konat jednou za měsíc, a to v lednu, únoru a březnu 2024. Online lekce budou probíhat v podvečerních hodinách. V dubnu pak proběhne pobytový týden. Tento týden se koná ve dnech 14.-21.4. 2024 v Kubasově chalupě www.kubasovachalupa.cz. Je to chalupa v krásném prostředí podhůří Orlických hor. Je zamluvená pouze pro náš výcvik, takže tam budeme zcela sami. Další tři online výukové lekce první úrovně se pak budou konat po týdenním pobytu, a to pravděpodobně v květnu, červnu a září 2024. Termíny všech online lekcí budou upřesněny.

Druhá úroveň Masterclass 2 i třetí úroveň Masterclass 3 budou mít stejný obsah, tedy 6 online výukových lekcí, každá lekce v rozsahu půl dne (cca 3-4 hodiny) a jeden pobytový týden. Pobytový týden druhé úrovně bude pravděpodobně v lednu 2025 a třetí pravděpodobně v září 2025. Online výuky budou vždy tři před pobytovým týdnem a tři po něm.

Každý může absolvovat jednu, dvě nebo všechny tři úrovně. Ti z vás, kteří chtějí práci E-motion používat pro klienty a získat certifikaci E-motion kouč, je zapotřebí, aby absolvovali všechny tři úrovně.

Obsah:

První úroveň Masterclass 1 má název E-motion Advanced Training – Read the body – Reset the Nervous System

Druhá úroveň Masterclass level 2 má název Healing the Embodied Ego: Enneagram E-motion Style, Advanced Trauma Tools and Igniting Your Fire of Freedom

Třetí úroveň se nazývá  Empowerment Unleashed – Mastery of E-motion Coaching and Trauma-Informed Bodymind Healing.

Popis obsahu jednotlivých úrovní najdete níže.

Podmínka účasti:

Výcvik je určen pro absolventy obou základních seminářů, tj. E-motion Uvolňování traumatu (E-motion Trauma Release) a E-motion Léčení vnitřního dítěte. Oba semináře je zapotřebí absolvovat nejpozději do začátku prvního pobytového týdne, tj. do 14.4.2024.

Ti z vás, kteří jste ještě některý ze základních seminářů neabsolvovali, máte nyní tyto možnosti:

 • 20.-22.10. 2023 E-motion Uvolňování traumatu, Bratislava Slovensko
 • 8.-10.12.2023 E-motion Léčení vnitřního dítěte, Praha, Česká republika
 • 22.-24.3. 2024 E-motion Uvolňování traumatu, Praha, Česká republika

Cena:

 • Jedna úroveň samostatně – 2000 EUR
 • Celý výcvik 4500 EUR (cena jedné úrovně je pak 1500 EUR)

Cenu za výcvik je možné uhradit i ve splátkách. 

V případě zakoupení celého výcviku je možné cenu rozložit do 12 nebo 24 splátek bez navýšení. V případě 12 splátek je výše 1 splátky 375 EUR, v případě 24 splátek je výše 1 splátky 188 EUR.

Cena neobsahuje ubytování a stravu v průběhu pobytového týdne. 

Cena za ubytování a celodenní jídlo v prvním týdnu v Kubasově chalupě bude cca 7000 Kč (tj. cca 287 EUR) na osobu za celý pobyt.

Výcvik probíhá v angličtině. Cena výcviku též neobsahuje cenu za překlad, který je z angličtiny zajišťován pro Čechy a Slováky. Cena za překlad jedné úrovně výcviku je 160 EUR. Celkem cena za překlad za celý výcvik je 480 EUR.

V tuto chvíli nabízíme výcvik přednostně pro Českou a Slovenskou republiku. Po 30.10.2023 bude výcvik nabídnut i zájemcům ze zahraničí.

Pro jakékoliv dotazy jsme k dispozici na:

info@dorothetrassl.cz – pro zájemce z ČR
alenka@brandonbays.sk – pro zájemce ze SR

ZDE PŘINÁŠÍME POPIS VÝCVIKU PŘÍMO OD DOROTHE :

Výcvik trenérů E-motion

Vaše cesta k celostnímu zdraví

Pilíře výcviku:

 • Seberozvoj, rozvoj dovedností, profesní rozvoj
 • Uzdravte minulost, žijte teď, vytvořte budoucnost

Uzdravení neznamená, že už nikdy nebudete reagovat na vaše spouštěče (triggers). Neznamená to, že už nikdy nebudete cítit bolest a zranění. Neznamená to, že jste napravení nebo vyléčení. To není uzdravení, ale převlečený perfekcionismus. 

Uzdravení není absencí něčeho ale přítomností něčeho jiného! Uzdravení neznamená, že už nikdy nebudete cítit, nebo nikdy neselžete. Je to soucit se sebou samým i s druhými v těžkých situacích. Je to schopnost říct si o pomoc. Je to propojení s lidmi, kteří jsou pro nás bezpečím a oporou, s těmi co nás podrží, když o to požádáme. Uzdravení je zamilování si života. 

Masterclass level 1 (1. týden Školení trenérů E-motion) 

E-motion školení pro pokročilé: Čtení těla – resetování nervového systému

Co kdybyste dokázali přesně porozumět tomu, co vám říká vaše tělo? Co kdybyste se dokázali hluboce propojit sami se sebou i s ostatními a podpořit sebe, své blízké i klienty v tom, aby zvládali život s lehkostí? Co kdyby vás vaše vášeň mohla živit? Vybalancujte život a práci a najděte naplnění v obojím! Žijte, milujte, smějte se! 

Vaše tělo je nejlepším prostředkem pro spojení se sebou samým i s ostatními. Abyste byli skuteční, abyste byli skutečným já, potřebujete sladění těla, mysli a duše. Skutečné uzdravení probíhá zdola nahoru: pracujte na těle a nervovém systému, abyste uzdravili srdce a mysl. Někdy vás vaše obranné mechanismy mohou úplně zaseknout – to není vaše vina – je to vaše šance na růst! Dostaňte svou energii zpět do proudu. Chcete se se mnou ponořit do hloubky?

Metoda E-motion je jednoduchá, přirozená, reálná, uživatelsky přívětivá a celostní. Snadná a zároveň účinná. Je logická, jasná, vědecky podložená a využívá přirozené schopnosti těla a mysli léčit. Podporuje propojení a intuici a buduje komunitu a bezpečí.

Co můžete od tohoto výcviku očekávat? 

 • Hluboké znalosti o nervovém systému a jeho vlivu na tělo, mysl a emoce.
 • Pochopení celostních funkcí vašeho těla a mysli.
 • Propojení se svým tělem. Překonání disociace a objevení toho, co se mskrývá pod ní. 
 • Ujasnění toho, co jsou emoce, co vám chtějí sdělit a k čemu jsou dobré. 
 • Jak vytvářet bezpečí a jak se dostat od zaseknutí k uvolnění.
 • Pohled na všechny tři úrovně: tělo, mysl a srdce a jejich uzdravení ve vzájemné souvislosti.
 • Co je to trauma a co se děje, když k němu dojde?
 • Rozdíl mezi vývojovým a šokovým traumatem a jak se s ním kompetentně vypořádat. 
 • Osvojení si mistrovství v uvolňování zaseknuté energie, vzpomínek, emocí z těla a napojení se na pravdu, podstatu a bezpečí. 
 • Naučíte se pendulaci, titraci a jak bezpečně a spolehlivě zrychlit zotavení z traumatu
 • Ujasněte si spouštěče (triggers) a pochopte léčivé záblesky. Poskytněte silné uzemnění v bezpečí a pomozte druhému najít a zajistit bezpečné místo. Naučte se, jak se spojit sami se sebou a jak nabídnout bezpečné spojení. Najděte respekt a soucit k sobě i druhým. Získejte cit pro hranice a nezbytné malé krůčky. 
 • Uvědomění si svých vlastních vzorců a jejich uvolnění, abyste mohli být bezpečnou přítomností pro ostatní. 
 • Rozvoj citlivosti. Od ‘nevím co dělám’ k ztělesněnému bezpečí.
 • Umění číst tělo a vidět/cítit kam směřuje energie
 • Trénink vědomé a jasné komunikace
 • Nalezení jistoty při práci se sebou i s ostatními
 • Umění pracovat s tělem
 • Napojení na své vnitřní dítě a umění mu poskytnout energii mámy/táty pro opětovné rodičovství (re-parenting)

Ponoříte se do všech tří vrstev své tělo-mysli (bodymind): emocionální, fyzické a duševní

Emocionální: Jak reagujete na pocity nebo se jim bráníte? Co je pro vás bezpečné cítit? Naučte se zdravě přistupovat k pocitům namísto naučených reakcí. Identifikujte a rozpoznejte pocity a emoce. Pochopte, k čemu jsou emoce dobré a co se vám snaží sdělit, naslouchejte, co vám chtějí říct, jak poskytují a rozdělují energii a jak tento náboj využít nebo uvolnit.

Fyzické: Jak udržujete napětí, jak reagujete na vjemy, jak osobně ztělesňujete pocity? Jak tím vším můžete projít, abyste se nezasekli, ale byli svobodní, stali se otevřenými, měkkými, pružnými, silnými, trpělivými, intuitivními a vyrovnanými. Spřátelte se se svým tělem a nervovým systémem.

Mentální: Podívejte se na své myšlenkové vzorce a návyky a na to, jak utvářejí chování. Opusťte příběh, který si vyprávíte o sobě a svém životě. Pochopte rozdíl mezi přímou zkušeností a příběhem, který si z ní vyvozujete. Nahlédněte na své ego v akci. Podívejte se na něj se soucitem jako na strategii přežití, kterou ve skutečnosti je.

Naučte se pracovat na sobě ve všech třech vrstvách: Pracujte se srdcem/emocemi/ pocity – co je dovoleno/nedovoleno, čemu dáváte přednost/čemu se vyhýbáte, před čím se snažíte utéct a čeho chcete dosáhnout/co chcete dokázat. 

Pracujte s tělem/pociťováním/napětím/energií. Pracujte s myslí/myšlenkami/vírou/vzorci.

Abychom byli skutečně efektivní, musíme pracovat se všemi třemi oblastmi a převést je z nevědomých na vědomé. Osvojte si práci s tělo-myslí, dotekem a pohybem. Uvolněte své vlastní trauma, přetížení nebo emocionální zanedbání, abyste mohli být s druhými v bezpečí a jistotě.

Naučte se a procvičujte různé techniky, jak žít bez stresu a zvládat emoční krize nebo zahlcení; jak proměnit nezdravý stres ve zdravé jednání; jak se odevzdat tomu, co je, a zajistit, aby se emoce setkaly s přijetím a uvolnily se, místo aby se zablokovaly a uložily v těle; jak zůstat otevření v toku života, místo abychom proti němu bojovali.

 • Vnímejte své hranice, ztělesňujte bezpečí, podporu a lásku.
 • Jak udržet prostor pro sebe a ostatní.
 • Opětovné rodičovství. (Terapie je z velké části opětovné rodičovství)
 • Vliv napojení (attachement) a raných zranění z napojení. Co se děje, když nejsou naplněny vaše základní emocionální potřeby, a jak to léčit.

Naučte se zůstat přítomní sobě, cítit, podržet, regulovat nervový systém.

Trénink rozpoznávání stavů a čtení těla sebe i klienta. Nácvik ve skupině. Uzdravujeme se společně! Držte se za ruce na cestě k sobě. Nástroje pro regulaci a ko-regulaci.

Naučte se naslouchat své intuici a důvěřovat jí, vylaďte komunikaci mezi tělem, myslí a srdcem, abyste sami mohli efektivně žít a pomáhat klientovi.

Nástroje:

Trauma-informovaná jóga, intuitivní pohyb, tranzový tanec, třes, neurogenní chvění, e-motivní pohyb, emoční regulace, regulace nervového systému, práce s dechem, terapeutický dotek, Deep State nástroje, kotvení, NLP informovaná terapeutická komunikace, intuice, vytváření prostoru, přítomnost, bezpečnost, energetická práce

Zapojte všechny úrovně: Mentální/mysl, emocionální/srdce, fyzickou/somatická zkušenost/hmat. Jsme jedineční a vzájemně propojení

Léčení může být těžké – budeme jemní!

Najděte propojení ve skupině podobně smýšlejících lidí. Cvičte spolu v kamarádských skupinách, s partnery pro zodpovědnost (accountability partners) a online. Prohlubujte své znalosti na měsíčních cuddle huddles a získejte vedení online skrze hovory s otázkami a odpověďmi.

Masterclass level 2

Léčení ztělesněného ega: Enneagram E-motion styl, pokročilé nástroje pro léčbu traumat a zažehnutí vašeho ohně svobody (leden 2025)

Co kdybyste mohli být více sami sebou a méně se starat o to, co si ostatní myslí a co dělají? Co kdybyste se dokázali zbavit své falešné osobnosti a přestali hrát svou roli? Co kdybyste dokázali být tak opravdoví, že byste nemuseli nic předstírat a nic obhajovat? Najděte svobodu ve spojení se svým skutečným Já.

Uvědomte si, jak vaše Ego ovlivňuje vaše tělo, zdraví, vzorce nervového systému, styl napojení, emocionalitu, přesvědčení, myšlenkové příběhy a rozhodování.

Uvědomte si, jak vás Ego oddělilo od sebe, druhých (zejména vašich blízkých) a od života. 

Najděte spojení mezi egem a traumatem a vyléčte obojí.

Enneagramové egotypy: 9 způsobů, jak reagovat na sebe a svět kolem nás.

Naučte se porozumět pocitům a emocím, preferencím a vzorcům sebe sama i druhých. Naučte se číst fyzické projevy enneatypů. Co se děje s tělem, myslí a srdcem kolem enneagramu. Rozpoznejte rozdíly v nervovém systému, uvědomte si bloky a nové cesty k uzdravení. 

Uzdravte minulost – jak už neuvíznout, ale žít v přítomnosti a tvořit budoucnost ve svobodě plné zdrojů s vášní, silou a záměrem.

Vliv napojení a raných zranění z napojení. Neuspokojené základní emoční potřeby. Systém vyhýbání se.

Naučte se zůstat přítomní sobě, cítit, držet a regulovat nervový systém

Trénujte rozpoznávání stavů a čtení těla sebe i klienta. Nácvik ve skupině. Léčíme se společně! Držte se za ruce na cestě k sobě. Nástroje pro regulaci a ko-regulaci.

Pracujte se srdcem/emocemi/ pocity – co je dovoleno/nedovoleno, čemu dáváme přednost/čemu se vyhýbáme, před čím se snažíme utéct a čeho chceme dosáhnout. „Když lidé cítí a vyjadřují emoce, bojím se, že mi ublíží”

Pracujte s tělem/ pocity/napětím – kde je příliš mnoho napětí/náboje a kde příliš málo energie. Uvolněte uvíznutí/zamrznutí.

Práce s myslí/myšlenkami/vírou/vzorci – co jsou základní hodnoty a co předpisy ega. Uvolnění konceptů a „musím“.

Důvěřujte svému tělu a intuici, čtěte svého klienta.

Pracujte s energiemi, které byly potlačeny nebo navýšeny či popřeny.

Nástroje: stejné jako výše uvedené plus Enneagram a Floating.

Masterclass level 3

Uvolnění síly – Mistrovství v E-motion koučování a léčení těla a mysli na základě trauma-informovanosti (září 2025) 

Co kdyby vaše práce začala vydělávat hromady peněz odpovídající vášni, kterou do ní vkládáte?

Spojení všech částí dohromady. Vylaďte své léčitelské schopnosti. Elegantní práce s energií. Staňte se expertem na čtení těla a resetování nervového systému. Osvojte si principy bezpečí, přítomnosti a udržování prostoru. Najděte bezpečí ve svém ztělesněném poznání. Posilněte a znovu propojte svou intuici. Přesně ciťte, kdy co udělat. Získejte spoustu praktických zkušeností a sledujte řízená sezení se zpětnou vazbou od kolegů. Učte se a uzdravujte v podobně smýšlející, bezpečné a soucitné komunitě. Staňte se součástí nové vlny celostního léčení! 

Získejte život, který si budete závidíte!

Osvědčené postupy a spousta tipů a triků. Najděte si svou oblast, určete si preferovanou klientelu, důvěřujte sobě a svému profesionálnímu postupu. 

Získejte pomoc při procesování, soucitnou zpětnou vazbu a podporu kolegů.

Učte se v bezpečí kmene. Cvičte ve skupinách kamarádů a scházejte se na cuddle huddles, abyste získali více informací a odpovědí na všechny své palčivé otázky.

Naučte se vést svépomocné skupiny a vést praxi.

Poznejte a pochopte spojení mezi tělem, nervovým systémem, egem a všemi možnými problémy, které z toho vyplývají. Získejte intuici a ztělesněte léčivou přítomnost pro své klienty na jejich cestě ke spojení a svobodě. Uzdravte své vlastní bloky a obavy ze spojení, abyste mohli podat pomocnou ruku ostatním.

Naučte se vědomé a léčivé komunikaci: Osvojte si ověřování, kladení otázek a sdělování postřehů

Pomozte klientům uvědomit si a napojit se na jejich cítění.

Pokryjeme i citlivá témata, jako je (nejen) smrt, děti, zneužívání, vztahy, napojení, vazby, závislost, násilí.

Důvěřujte samoléčebné schopnosti těla a neustálému učení a přizpůsobování mysli a nervového systému

Najděte důvěru a bezpečí ve vlastním těle a ve spojení, abyste se nebáli toho, co se děje. Nic lidského vám nebude cizí! Chvění, emoční vlny, symptomy, ujasněte si, co chcete přijmout a s čím chcete pracovat. Najděte a nastavte jasné hranice toho, co nechcete pozvat.

 • Vypořádejte se s tělesným brněním
 • Obnoven zdrojů (re-sourcing)
 • Opětovné rodičovství 
 • Práce ve skupině

Nástroje: jako výše, doladění toho, co kdy použít, plus Life Coaching – kde jsme teď, kde chceme být a jak se tam dostat? Plus skupinová sezení a práce se skupinami.

TĚŠÍM SE, AŽ SE SPOLEČNĚ PONOŘÍME HLOUBĚJI

Vaše Dorothe a tým E-motion ČR a SR.