E - motion - Léčení vnitřního dítěte
22-24.11.2024

Termín semináře : 22-24.11.2024

Místo konání: Praha, Místo tance, Belušova

Základní harmonogram: Pátek a sobota – 9.00-20:00, Neděle 9:00 – 19:00 (Všechny dny je hodinová pauza na oběd)

Cena semináře: 10800,-

 

 

Uvnitř každého z nás je malé dítě, které možná zažilo situace :

 • se kterými se neumělo zdravě poradit
 • kde mu bylo ublíženo fyzicky nebo emocionálně
 • kde nebyly naplněny jeho potřeby, ať už fyzické či emocionální
 • kdy bylo vystaveno traumatickým situacím, kterým nedokázalo porozumět
 • kdy se nedokázalo bránit

A toto naše vnitřní dítě si neseme v sobě, rostlo s námi až do dospělosti a s ním i jeho zranění. Tyto zkušenosti mohou být překryty nebo zatlačeny do pozadí, ale stále tam jsou a ozývají se vždy, když nejsme úplně v pohodě. 

Dorothe Trassl přináší nově koncipovaný a pro svou hlubokou léčivou sílu unikátní 3 denní seminář E-motion – Léčení vnitřního dítěte.

Vy máte jako příležitost zažít tento workshop, nastartovat uzdravování svého vnitřního dítěte a osvobodit se od starých nastavení a traumat, která vás brzdila a komplikovala vám vztahy.

„Seminář je určen pro všechny, kdo chtějí být zdraví , šťastní, otevřeni životu a také pro ty, kdo chtějí být tím nejlepším možným rodičem pro své děti.“

Během tohoto hluboce léčivého 3 denního semináře vás odbornice na léčení traumat a terapii pro tělo, autorka jedinečného konceptu E-motion, Dorothe Trassl, provede vyjímečnými technikami, zaměřenými na uvolnění vývojových traumat, které jsou uloženy hluboko v našem těle a nervovém system. Zjistíte, proč jste v dospělosti opustili své vnitřní dítě a usadili se v nějaké roli nebo ego fixaci. Pochopíte, proč necítíte emoce nebo se chováte a vytváříte vztahy podle určitých vzorců. Zažijete úplně nový způsob jak se uzdravit, zažívat radost, svobodu a naplněné vztah

Jestli jste se někdy cítili:

 • chyceni do pasti a nevěděli ste co máte dělat
 • toužíte najít a zažívat naplněné vztahy
 • chcete podpořit své tělo uvolnit ještě hlubší emocionální boloky a traumata

 

… tak tento seminář nabízí fyzicky jemné, ale nesmírně efektivní uvolnění vzpomínek, emocí a zanedbávání, které byly uloženy hluboko v těle. Metoda je bezpečná pro každéko, v každém věku, formě a fyzické kondici. 

Co můžete vnímat po semináři:

 

 • Radikální emocionální, fyzické uzdravování
 • Hlluboké spojení s vaším skutečným Já, s hojností, tvořivostí, radostí a vášní
 • Hluboké láskyplné propojení se sebou i ostatními. Vaše vztahy se zásadně změní k lepšímu a budete poržívat hluboké naplnění a radost.
 • Uvolnění emocionálního strádání, o kterém jste netušili. Už nikdy více nepojedete na prázdno!!!

Přínosy semináře:

 

 • Zaměřuje se na hluboce skryté a přitom absolutně zásadní, celým životem procházející, emocionální strádání v dětství a vývojová traumata.
 • Čistí buněčné vědomí od emocionálních , fyzických a mentálních traumat z dětství, od zranění , bolesti a prázdnoty.
 • Vnitřní pocit prázdnoty se transformuje do lásky, radosti a pocitu spojení. Vynahradíte si čas, kdy jste se cítili nevidění, nevyslyšení, nemilovaní, bez pocitu náruče, která by vás podpořila, bez rukou, které by vás vedli, chránily nebo se o vás staraly způsobem, jakým byste byli potřebovali.
 • Ostraníte brnění, které jste vybudovali okolo svého vnitřního dítěte, abyste se chránili před nebezpečným světem, nedostatkem lásky nebo přílišnou bolestí. Hlubokám a zdravým způsobem se spojíte s nevinností, tvořivostí a důvěrou ve vašem nitru.
 • Zjistíte, jak elegantně můžete své uzdravování podpořit prostřednictvím procesů, které zahrnují pohyb, shaking, a dotek.